EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Izglītība \ Izglītības programmas

DBT īstenojamās izglītības programmas

DBT īstenojamās izglītības programmas (2016./2017. māc.gads) Jātnieku ielā 87, Daugavpilī

Programma

Kvalifikācija

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

4 gadi

Pamatizglītība

Apdares darbu tehniķis

1,5 gads

Vispārējā vidējā izglītība

Mūrnieks (ESF)

1 gads

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Apdares darbu strādnieks (ESF)

1 gads

Pamatizglītība 

(no 17 gadu vecuma)

Krāšņu podnieks (ESF)

1 gads

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Būvniecība

Ceļu būvtehniķis

4 gadi

Pamatizglītība

Ceļu būvtehniķis

1,5 gads

Vispārējā vidējā izglītība

Ceļu būvtehniķis (modulārā)

1,5 gads

Vispārējā vidējā izglītība

Autotransports

Autoelektriķis

4 gadi

Pamatizglītība

Autoelektriķis + (ESF)

1,5 gads

Vispārējā vidējā izglītība

Autodiagnostiķis

4 gadi

Pamatizglītība

Autodiagnostiķis

1,5 gads

Vispārējā vidējā izglītība

Siltuma, gāzes un

ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis

4 gadi

Pamatizglītība

Inženierkomunikāciju tehniķis

1,5 gads

Vispārējā vidējā izglītība

Inženierkomunikāciju montētājs

1 gads

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Arhitektūra

Arhitektūras tehniķis

4 gadi

Pamatizglītība

Arhitektūras tehniķis

1,5 gads

Vispārējā vidējā izglītība

Interjera dizains

Interjera noformētājs

4 gadi

Pamatizglītība

Interjera noformētājs

2 gadi

Vispārējā vidējā izglītība

Interjera noformētājs

1,5 gadi

Vispārējā vidējā izglītība

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

 

1 gads

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Gāzmetinātājs (OAW)

1 gads

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

 

DBT īstenojamās izglītības programmas (2016./2017. māc.gads) IPĪV “Dagda”

Programma

Kvalifikācija

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

4 gadi

Pamatizglītība

Apdares darbu tehniķis

1,5 gads

Vispārējā vidējā izglītība

Apdares darbu strādnieks (ESF)

1 gads

Pamatizglītība (no 17 gadu vecuma)

Būvstrādnieks

3 gadi

7 klases

Autotransports

Automehāniķis

4 gadi

Pamatizglītība

Ēdināšanas pakalpojumi

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

4 gadi

Pamatizglītība

Konditors (ESF)

1 gads

Pamatizglītība (no 17 gadu vecuma)

 

DBT īstenojamās izglītības programmas (2016./2017. māc.gads) IPĪV “Ludza”

Programma

Kvalifikācija

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Būvdarbi

Krāšņu podnieks

1 gads

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Apdares darbu tehniķis + (ESF)

1,5 gads

Vispārējā vidējā izglītība

 

DBT īstenojamās izglītības programmas (2015./2016. māc.gads)  

Programma
Kvalifikācija
Mācību ilgums
Iepriekšējā izglītība
Būvdarbi
Apdares darbu tehniķis
4 gadi
Pamatizglītība
Apdares darbu tehniķis
1,5 gads
Vispārējā vidējā izglītība
Sausās būves montētājs
“Jauniešu garantijas”
1 gads
Pamatizglītība
(no 17 gadu vecuma)
Būvstrādnieks
3 gadi
7 klases
Apdares darbu strādnieks
“Jauniešu garantijas”
1 gads
Pamatizglītība
(no 17 gadu vecuma)
Krāšņu podnieks
1 gads
Pamatizglītība
(no 17 gadu vecuma)
Ēku siltinātājs
1 gads
Pamatizglītība
(no 17 gadu vecuma)
Būvniecība
Ceļu būvtehniķis
4 gadi
Pamatizglītība
Ceļu būvtehniķis
1,5 gads
Vispārējā vidējā izglītība
Autotransports
Autoelektriķis
4 gadi
Pamatizglītība
Autodiagnostiķis
4 gadi
Pamatizglītība
Autoelektriķis
“Jauniešu garantijas”
1,5 gads
Vispārējā vidējā izglītība
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Inženierkomunikāciju tehniķis
4 gadi
Pamatizglītība
Inženierkomunikāciju montētājs
3 gadi
Pamatizglītība
Inženierkomunikāciju montētājs
 
1 gads
Pamatizglītība
(no 17 gadu vecuma)
Arhitektūra
Arhitektūras tehniķis
4 gadi
Pamatizglītība
Interjera dizains
Interjera noformētājs
2 gadi
Vispārējā vidējā izglītība
Metālapstrāde
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
 
1 gads
Pamatizglītība
(no 17 gadu vecuma)
Koka izstrādājumu izgatavošana
Galdnieks
1 gads
Pamatizglītība
(no 17 gadu vecuma)