EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Dagda \ Izglītības programmas

DBT īstenojamās izglītības programmas (2017./2018. m.g.) IPĪV “Dagda”


Programma

Kvalifikācija

Mācību ilgums
(gadi)

Iepriekšējā izglītība

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

4

Pamatizglītība

Apdares darbu strādnieks (ESF)

1

Pamatizglītība
(no 17 gadu vecuma)

Krāšņu podnieks 

1

Pamatizglītība 
(no 17 gadu vecuma)

Būvstrādnieks

3

7 klases

Autotransports

Automehāniķis

4

Pamatizglītība

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 

1

Pamatizglītība
(no 17 gadu vecuma)

Ēdināšanas pakalpojumi

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

4

Pamatizglītība

Konditors (ESF)

1

Pamatizglītība
 (no 17 gadu vecuma)