EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Ludza \ Izglītības programmas

DBT īstenojamās izglītības programmas (2017./2018. m.g.) IPĪV “Ludza”

Programma

Kvalifikācija

Mācību ilgums
(gadi)

Iepriekšējā izglītība

Būvdarbi

Krāšņu podnieks 

1

Pamatizglītība
(no 17 gadu vecuma)

Apdares darbu tehniķis  (ESF)

1,5

Vispārējā vidējā izglītība

Apdares darbu strādnieks (ESF)

1

Pamatizglītība
(no 17 gadu vecuma)