EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Audzināšanas darbs \ Izglītojamo pašpārvalde

 PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikumā izveidota izglītojamo pašpārvalde. Izglītojamo pašpārvaldē darbojas izglītojamie no dažādām izglītības programmām sākot no 1.-4.kursam. Pašpārvaldes sanāksmes notiek 2 reizes mēnesī, kurās tiek izskatīti aktuālie jautājumi.

Pašpārvaldes darbības mērķis ir veicināt un paplašināt jauniešu iniciatīvas, radošo un pilsonisko aktivitāti, veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iegūt nepieciešamās prasmes, zināšanas, pieredzi.
 
Izglītojamo pašpārvaldes galvenie uzdevumi:
 
·         Saliedēt Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītojamos;
·         Motivēt izglītojamos līdzdarboties pašpārvaldē;
·         Sadarboties ar Tehnikuma administrāciju un pedagogiem;
·         Veicināt mācību procesa efektivitāti;
·         Iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā Tehnikumā;
·         Apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot, veidojot Tehnikuma sabiedrisko dzīvi;
·         Sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.
 
 
PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums 2016./2017.m.g.
Izglītojamo pašpārvaldes prezidents ir Igors Voitovičs (grupa 2-04) un vietniece Anastasija Ivanova (grupa 2-04).