EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Kontakti

Kontaktinformācija

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS

Jātnieku iela 87,
Daugavpils,LV-5410

lr.: 65446296

Fakss: 63794300
Mob. tālr. 28818932
E-pasts: dbt@dbt.lv

Pie mums var nokļūt ar autobusu Nr.  2., 3., 3C., 3B., 20., 20A., 2., 20B., 22., 23 vai ar tramvaju Nr.1 un Nr.2
Pietura: Jātnieku iela

 

Mūsu rekvizīti:
Daugavpils Būvniecības tehnikums
reģ. Nr. LV90000066069
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV - 5410
Valsts kase, kods TRELLV22
konts LV33TREL2150251006000


Amats

Vārds, uzvārds

e-pasts

Adrese

Direktore

Ināra Ostrovska

inara.ostrovska@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      1 - 216. kab.

Direktores vietniece profesionālās izglītības jomā

Oksana Soročina

oksana.sorocina@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      1 - 111. kab.

Direktores vietnieks mācību procesa organizēšanā

Antons Bogačovs

antons.bogacovs@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      1 - 113. kab.

Mācību procesa uzraudzības speciālists

Gunta Šukurova

gunta.sukurova@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      1 - 110. kab.

Praktisko mācību daļas vadītāja

Olga Čerņavska

olga.cernavska@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      1 - 110. kab.

Mācību un eksaminācijas daļas vadītāja

Oksana Bogorodja

oksana.bogorodja@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      1 - 110. kab.

Informācijas un metodiskā centra vadītāja

Jolanta Savvina

jolanta.savvina@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      1 - 112. kab.

Audzināšanas darba vadītāja

Nataļja Leončuka

natalja.leoncuka@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      2 - 104. kab.

IPĪV “Daugavgrīvas cietums” vadītājs

Staņislavs Plonišs

stanislavs.ploniss@dbt.lv

 

Būvniecības nodaļas vadītājs

Aleksandrs Boginskis

aleksandrs.boginskis@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      3 - 101. kab.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nodaļas vadītājs

Normunds Bulis

normunds.bulis@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      3 - 206. kab.

Metināšanas nodaļas vadītājs

Toms Plinte

tomsplinte@inbox.lv

Jātnieku iela 87,      3 - 205. kab.

Autotransporta nodaļas vadītājs

Konstantins Sarans

konstantins.sarans@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      4 - 109. kab.

Ceļu būves nodaļas vadītāja

Inga Pujate

inga.pujate@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      3 - 205. kab.

Arhitektūras un dizaina nodaļas vadītāja

Ineta Auzāne

ineta.auzane@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      1 - 104. kab.

Finanšu daļas vadītāja

Valentīna Košeļonoka

valentina.koselonoka@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      1 - 206. kab.

Stratēģiskās attīstības un projektu daļas vadītāja

Irīna Bakša

irina.baksa@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      2 - 107. kab.

Dienesta viesnīcas vadītāja

Irina Andrejeva

dienesta.viesnica@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      2 - 115. kab.

Saimniecības pārzinis

Dainis Laizāns

dainis.laizans@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      2 - 109. kab.

Juriste/iepirkumu speciāliste

Olga Jeronoviča

olga.jeronovica@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      1 - 204. kab.

Administratīvās nodaļas vadītāja

Natālija Gržibovska

natalija.grzibovska@dbt.lv

Jātnieku iela 87,      1 - 214. kab.