EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Dagda \ Pasākumi

Daugavpils Būvniecības tehnikums

IPĪV “Dagda”

pasākumi 24.09. – 28.09.2018.


Datums, laiks Pasākums Atbildīgais organizators
24.09. - 28.09.

Ziedu un augļu kompozīcijas
“Rudens ar dāliju un asteru krāsām”
(dienesta viesnīcā)

A. Brice

27.09

Eiropas valodu diena A. Brice, N. Lukaševiča, V. Sapego,
S. Andžāne

27.09.

Miķeļdienas aktivitātes svaigā gaisā A. Brice