EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Audzēkņiem \ Skolotāju saraksts
Ivanovs Aleksandrs
Pirmdiena (18.06.2018)
10:50 - 11:30 Rasējumu lasīšana 1-203 kab. Grupa: Lokmētinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), 0-23M/ESF
10:55 - 11:35 Rasēšana 3-107 kab. Grupa: AG18-2173 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
11:55 - 12:35 Rasēšana 3-107 kab. Grupa: AG18-2173 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
12:10 - 12:50 Rasējumu lasīšana 1-203 kab. Grupa: Lokmētinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), 0-23M/ESF
12:55 - 13:35 Rasējumu lasīšana 1-203 kab. Grupa: Lokmētinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), 0-23M/ESF
Otrdiena (19.06.2018)
12:10 - 12:50 Rasēšana un skicēšana 1-203 kab. Grupa: Apdares darbu strādnieks, 0-15/ESF
Trešdiena (20.06.2018)
10:05 - 10:45 Rasēšana 3-108 kab. Grupa: AG18-2173 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
10:55 - 11:35 Rasēšana 3-108 kab. Grupa: AG18-2173 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
Ceturtdiena (21.06.2018)
Piektdiena (22.06.2018)
10:05 - 10:45 Rasēšana un skicēšana 1-203 kab. Grupa: Apdares darbu strādnieks, 0-15/ESF
13:30 - 14:10 Rasēšana 3-108 kab. Grupa: AG18-2173 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
14:15 - 14:55 Rasēšana 3-108 kab. Grupa: AG18-2173 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
Sestdiena (23.06.2018)
Svētdiena (24.06.2018)