EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv

Ziņu arhīvs

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Daugavpils Būvniecības tehnikums” jau vairāk kā 50 gadus nodrošina valsti ar būvniecības nozares speciālistiem.

  • Skola dibināta 1965.gadā kā Pilsētas profesionāli tehniskā skola Nr.38.
  • No 1971.gada 1.janvāra skolā sāk īstenot profesionālās vidējās izglītības programmas, skolas nosaukums tiek mainīts, tā tiek saukta par Daugavpils 38.arodvidusskolu.
  • 1983.gadā skolas nosaukums tiek mainīts, tā tiek saukta par Daugavpils Celtnieku profesionāli tehnisko vidusskolu Nr.38.
  • 1999.gada 1.septembrī skola sāk īstenot izglītības programmas Daugavgrīvas cietumā.
  • Saskaņā ar 2008.gada 15.aprīlī apstiprinātiem MK noteikumiem skolai ir jauns nosaukums Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola.
  • 2014.gada 31.janvārī Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola paraksta vienošanos par „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu” projekta “Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošana” īstenošanu.
  • 2014.gada 1.septembrī Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai ir pievienota izglītības programmu īstenošanas vieta Dagda, Brīvības ielā 3, Dagdā.
  • Saskaņā ar Ministru kabineta 31.10.2014. rīkojumu Nr.620 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai" no 01.11.2014. nosaukums Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai mainīts uz Daugavpils Būvniecības tehnikums, un Skola iegūst Profesionālās izglītības kompetences centra statusu.
  • 2015.gada 1.janvārī Profesionālās izglītības kompetences centram Daugavpils Būvniecības tehnikums ir pievienota izglītības programmu īstenošanas vieta Ludza, 1.Maija ielā 16, Ludzā.
Mūsu foto arhīvs