EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Audzināšanas darbs \ Sociālais pedagogs

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?
Klases audzinātājam, ja: 

ü  audzēknis bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
ü  audzēknim strauji pazeminās sekmes mācībās;
ü  pēkšņi mainījusies audzēkņa uzvedība;
ü  audzēknis ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
ü  audzēknis nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;
ü  audzēknis saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
ü  audzēknis stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

Audzēknim, ja:

ü  nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
ü   ir problēmas mājās;
ü  skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
ü   ir mācīšanās grūtības;
ü   ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
ü   ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:

ü  radušās grūtības  audzināšanā;
ü  bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
ü  bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
ü  bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
ü  bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
ü  bērnam ir atkarības problēmas;
ü  ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

Sociālam pedagogam  ir  jāievēro profesionālās Ētikas kodekss, kas liek nodrošināt klientam konfidencialitāti.

Sociālais pedagogs Viktorija Kundziņa - Ruža pieņem audzēkņus un vecākus

Daugavpils Būvniecības tehnikuma 2. korpusā 2-208. kabinetā (2. stāvs) pēc grafika:

Pirmdien: 8.00-12.00                                    

Otrdien: 11.00-15.00

Trešdien: 11.00-15.00

Ceturtdien:  09.00-12.00

Iepriekšējā pieteikšanās pa tālruni: 29390514